Articles publicats al setmanari Meridià

La fonètica barcelonina, article de Francesc Pujols publicat el 14 de gener de 1938.

Crítica d’un llibre inèdit, article de Carles Pi i Sunyer publicat el 21 de gener de 1938.

L’experiència insubstituïble, article de Jaume Serra i Húnter publicat el 18 de març de 1938.

Les peregrinacions tavernàries dels meus temps, article de Rafael Moragas publicat el 29 d’abril de 1938.