Francesc Pujols

Francesc Pujols

Articles publicats per ordre cronològic

Els ideals catalans, article publicat a L’Instant el 15 de setembre de 1919.

Passat, present i pervindre dels ideals artístics, article publicat a La Publicidad l’11 de maig de 1920.

Montjuïc, article publicat a La Publicidad el 2 de desembre de 1920.

La fonètica barcelonina, article publicat a Meridià el 14 de gener de 1938.