Papers Vells és un recull d’articles de premsa catalana d’abans de la guerra.

 

El criteri de selecció ha estat, especialment, el gust personal. Hi ha hagut també altres criteris secundaris: que la tria fos variada ―tant d’autors, com d’èpoques― i, ocasionalment, el caràcter commemoratiu del moment.

 

És un petit intent de recuperar un moment de la història de Catalunya, uns autors i una manera de fer del periodisme que, malauradament, han caigut en l’oblit.

 

Tot els articles han estat obtiguts de la web de la Bibioteca Nacional de Catalunya.

 

 

 

 

Disseny: Aplauso

 

Tornar als articles