Carles Pi i Sunyer

Articles publicats per ordre cronològic

Crítica d’un llibre inèdit, article publicat a Meridià el 21 de gener de 1938.