Articles publicats al setmanari Meridià

La fonètica barcelonina, article de Francesc Pujols publicat el 14 de gener de 1938.

Crítica d’un llibre inèdit, article de Carles Pi i Sunyer publicat el 21 de gener de 1938.