Articles publicats a la revista Joventut

El catalanisme, article de Lluís Marsans publicat el 15 de febrer de 1900.

«Ifigenia a Taurida» de Gluck, y el públich barceloní, article de Joaquim Pena publicat el 19 d’abril de 1900.

Palla, article de Modest Urgell publicat el 24 de maig de 1900.

El panell, article de Modest Urgell publicat el 2 de gener de 1902.

L’estudiant de Ca’n Tona, article d’Anton Busquets i Punset publicat el 29 de maig de 1902.

De la descastellanisació de Catalunya, article de Pompeu Gener publicat el 3 de setembre de 1903.

Lletres a un altre aprenent, article de Víctor Català publicat el 27 de setembre de 1906.