Víctor Català

Articles publicats per ordre cronològic

De Jochs Florals, article publicat a La Ilustració Catalana el 14 de gener de 1917.