Carles Soldevila

Carles Soldevila

Articles publicats per ordre cronològic

Races de primera i races de segona, article publicat a La Publicitat el 5 de gener de 1924.

Filologia, article publicat a La Publicitat l’11 de gener de 1924.

Un símptoma curiós, article publicat a La Publicitat el 12 de gener de 1924.

Catalònia, article publicat a La Publicitat el 9 de maig de 1924.

Un parèntesi d’espontaneïtat, article publicat a La Publicitat el 4 de gener de 1925.

Cursa vers l’absurd, article publicat a La Publicitat el 27 de febrer de 1925.

La flonjor barcelonina, article publicat a La Publicitat el 10 de maig de 1925.

Conversa amb Carles Riba, article publicat a D’ací d’allà l’1 de maig de 1925.

Conversa París-Barcelona, article publicat a D’ací d’allà l’1 de juny de 1925.

Fum al subterrani, article publicat a La Publicitat el 6 de novembre de 1925.

Els braços absents, article publicat a La Publicitat l’1 de desembre de 1928.

Maneres d’envanir-se, article publicat a La Publicitat el 16 de desembre de 1928.

Per què no tenim novel·la?, article publicat a La Publicitat el 19 de desembre de 1928.

Adéu al carril de Sarrià, article publicat a La Publicitat el 25 d’abril de 1929.

Reflexions sobre el sentimentalisme, article publicat a La Publicitat el 26 d’abril de 1929.