Carles Soldevila

Carles Soldevila

Articles publicats per ordre cronològic

Races de primera i races de segona, publicat a La Publicitat el 5 de gener de 1924.

Un símptoma curiós, publicat a La Publicitat el 12 de gener de 1924.

Catalònia, publicat a La Publicitat el 9 de maig de 1924.

Cursa vers l’absurd, publicat a La Publicitat el 27 de febrer de 1925.

La flonjor barcelonina, publicat a La Publicitat el 10 de maig de 1925.

Conversa amb Carles Riba, publicat a D’ací d’allà l’1 de maig de 1925.

Conversa París-Barcelona, publicat a D’ací d’allà l’1 de juny de 1925.

Fum al subterrani, publicat a La Publicitat el 6 de novembre de 1925.

Els braços absents, publicat a La Publicitat l’1 de desembre de 1928.

Maneres d’envanir-se, publicat a La Publicitat el 16 de desembre de 1928.

Per què no tenim novel·la?, publicat a La Publicitat el 19 de desembre de 1928.