Escolteu, dones de Catalunya!

Escolteu, dones de Catalunya!

Publicat a La Veu de Catalunya el 1r de març de 1930.

Escolteu, dones de Catalunya!

S’acosten temps en els quals caldria que el vostre esforç i el vostre entusiasme es decantessin vers afers polítics.

Preparem-nos, dones de Catalunya. Ens cal no oblidar que de la nostra actuació en pot sortir una nova vigoria, en la política.

Estudieu!

Dones de Catalunya! Poseu-vos de cara al món; mireu les nacions que encara s’aguanten del desballestament de la gran guerra; els homes hi reconeixen que l’ajut de les dones ha estat el més sòlid i el més positiu.

No vulgueu ésser menys que aquestes dones!

Dones de Catalunya! La nostra cooperació a l’obra de restauració de moltes coses eliminades durant sis anys, pot ésser decisiva en alt grau…

Penseu això!

Dones de Catalunya! Si no comencem per exigir allò que podem exigir, és fàcil que els homes el dia de demà, pensin que quan havem deixat passar tant de temps sense fer valer els nostres drets, és perquè no hi teníem gaire interès.

No vulgueu que això es pugui dir. Totes, totes havem de lluitar amb totes les nostres forces per tal de fer saber que nosaltres som una força i som una valor; i àdhuc hi volem contribuir amb tot el que puguem; i podem també fer marxar l’engranatge del nostre poble per un camí suau i planer.

Dones de Catalunya: en aquesta hora de tornar les coses a lloc i d’endegar-ne d’altres, cal que demanem el que potser un altre dia fóra tard.

Penseu, dones de Catalunya, que aquest és un dels moments decisius, i que seria una llàstima no aprofitar-lo. Penseu-ho bé, dones catalanes!…