Una pintura de Fortuny

Una pintura de Fortuny

Publicat a La Veu de Catalunya el 8 de gener de 1920.

Coneixeu «La senyoreta del Castillo en son llit de mort», de Marian Fortuny? Un primer esguard pot fer creure que per virtut d’aquesta pintura impressionant, Fortuny s’insereix en el ple de la tradició espanyola. Un segon esguard corregirà tal volta el primer… Hi ha, en el quadro, un cap de morta, unes mans de morta, una coixinera, les randes de la coixinera… El protagonista són les randes.

Ho serien sense antagonisme, a no ésser el negre de la cabellera, dotat, certament, d’una tràgica vigor. Diríem que aquesta cabellera no és pas pentinada per pinzells de Fortuny, sinó de Rosales. Veïna de les joioses randes, en recrimina, amb una manera de «memento» materialíssim, la gràcia lleugera. ―Sí, en recrimina la gràcia, però, a l’ensems, en completa la sensualitat.

És el to que fa la cançó. I la dolça condemna de la vivacitat és de fer brollar arreu la vida.

XENIUS