Josep Pous i Pagès

Articles publicats per ordre cronològic

Una planxa, article publicat a Catalunya Artística el 22 de maig de 1902.

Una visita an en Jaussely, article publicat a El Poble Català el 13 d’octubre de 1907.