Articles publicats al diari El Poble Català

Una visita an en Jaussely, article de Josep Pous i Pagès publicat el 13 d’octubre de 1907.