Articles publicats a la revista Catalunya Artística

Una planxa, article de Josep Pous i Pagès publicat el 22 de maig de 1902.