Lluís Montanyà

Lluís Montanyà

Articles publicats per ordre cronològic

Blaise Cendrars, article publicat a La Publicitat el 18 d’abril de 1929.

Primeres notes sobre Ulysses, article publicat a Hèlix el 1r de febrer de 1930.