J. V. Foix

Articles publicats per ordre cronològic

De la influència dels homes de lletres, article publicat a La Publicitat el 29 de desembre de 1932.