Josep F. Ràfols

Articles publicats per ordre cronològic

La figura i el paisatge en l’obra de Josep Pla, article publicat a La Nova Revista el 1r d’abril de 1927.