Joaquim Xirau

Articles publicats per ordre cronològic

Temes cartesians, article publicat a Mirador el 12 de setembre de 1929.