Joaquim Torres-García

Articles publicats per ordre cronològic

Art-evolució, article publicat a Un enemic del Poble l’1 de novembre de 1917.