Joaquim Folch i Torres

Joaquim Folch i Torres

Articles publicats per ordre cronològic

La descoberta de Catalunya, article publicat a La Veu de Catalunya el 12 de gener de 1929.