Joaquim Folch i Torres

Articles publicats per ordre cronològic

La venda d’obres d’art del Govern dels Soviets, article publicat a La Veu de Catalunya el 30 de novembre de 1928.

La descoberta de Catalunya, article publicat a La Veu de Catalunya el 12 de gener de 1929.