Francesc Maspons i Anglasell

Articles publicats per ordre cronològic

Gaudí home de desordre, article publicat a La Veu de Catalunya el 15 de juny de 1926.