Feliu Elias (Joan Sacs)

Articles publicats per ordre cronològic

Restauració de monuments, article publicat a La Publicitat el 16 de desembre de 1928.

Del sublim badar, article publicat a La Publicitat el 6 de març de 1929.

Els infants prodigi, article publicat a Mirador el 2 de juny de 1932.