Feliu Elias (Joan Sacs)

Articles publicats per ordre cronològic

Del sublim badar, article publicat a La Publicitat el 6 de març de 1929.