Articles publicats a la revista L’Instant

Els ideals catalans, article de Francesc Pujols publicat el 15 de setembre de 1919.