Víctor Català

No la persegueixis may, donchs, la originalitat; no t’afectis a n’aqueixa mania d’ensa o de neulit. Estudia ab compte les teves aptituts, perfecciónales en lo possible, trevalla ab fe y senceresa y lo que hi haja en tu de valorós y distintiu un dia o altre sortirà. No’t preocupis de fer obra diferenta de la dels demés, sinó de ferla senzillament tal com la sentis, sense postiços ni falsejaments de criteri.

Víctor Català

Per nosaltres, no sols no es una cosa morta los Jochs Florals, sinó la més viva, la més plena de força y eficacia de les nostres institucions. No s’es fosa la virtualitat de sa acció; es d’ara, fou dels moments passats, serà dels esdevenidors, per molt temps encar, si Deu ajut. Y son perfum de cosa vella y consagrada, lluny de nohirlos, los revesteix de magestat, los sacra ab les resplandors de les solemnitats.

Carregant més articles...
No more posts