Definició de la caricatura

Definició de la caricatura

Publicat a La Gralla el 29 d’agost de 1926.

La caricatura és, sens dubte, un art difícil i un instrument polític i social d’eficàcia indiscutible en mans hàbils i pulcres.

La caricatura exagera intencional i deliberadament les línies físiques i morals de l’individu i de la societat, per a fer ressaltar millor els seus errors, vicis i defectes, així com les seves virtuts i perfeccions. Però l’exageració no deu ésser excessiva, ni grollera, ni maligna, per a ésser conducent i eficaç.

La sal i el pebre que ha de contenir tota caricatura ha d’ésser ben midada i ben pesada. Una dosi excessiva empalaga i fa mal.

Els historiadors d’una època i d’una societat han de conèixer les caricatures de la mateixa.

La caricatura és una font política i social, i reflexa, tant o més que altres documents escrits ―menys les xifres― les característiques de la vida col·lectiva.