Articles publicats a la revista La Gralla

Definició de la caricatura, article d’Andreu Dameson publicat el 29 d’agost de 1926.