Tomàs Garcés

Tomàs Garcés

Articles publicats per ordre cronològic

L’expansió literària de Catalunya, article publicat a La Publicitat l’11 d’octubre de 1922.

Un certamen solemne, article publicat a La Publicitat el 7 de novembre de 1925.

Conversa amb Víctor Català, article publicat a Revista de Catalunya el 1r d’agost de 1926.

“Madrid”, per Josep Pla, article publicat a La Publicitat el 27 d’abril de 1929.