Tomàs Garcés

Tomàs Garcés

Articles publicats per ordre cronològic

L’expansió literària de Catalunya, article publicat a La Publicitat l’11 d’octubre de 1922.

Una resposta a Eugeni d’Ors, article publicat a La Publicitat el 25 de febrer de 1923.

Francesc Pujols, article publicat a La Publicitat el 2 de gener de 1924.

Un certamen solemne, article publicat a La Publicitat el 7 de novembre de 1925.

Conversa amb Joaquim Ruyra, article publicat a Revista de Catalunya el 1r de març de 1926.

Conversa amb Víctor Català, article publicat a Revista de Catalunya el 1r d’agost de 1926.

Valéry–Maragall, article publicat a La Publicitat el 25 de desembre de 1928.

“Madrid”, per Josep Pla, article publicat a La Publicitat el 27 d’abril de 1929.