Rossend Llates

Articles publicats per ordre cronològic

Beethoven i les seves amades, article publicat a D’ací d’allà el 1r de març de 1927.

Els Compositors Independents, article publicat a Mirador el 9 de juliol de 1931.