Marià Manent

Articles publicats per ordre cronològic

Les «Elegies» de Rilke, article publicat a La Veu de Catalunya el 23 de setembre de 1933.