Manuel Brunet

Articles publicats per ordre cronològic

El premi Joan Crexells, article publicat a La Publicitat el 14 de desembre de 1928.

És redimible el Palau de la Música Catalana?, article publicat a Mirador el 21 de febrer de 1929.