Lluís Folch i Torres

Articles publicats per ordre cronològic

Modest Urgell. L’artista, article publicat a D’ací d’allà l’1 de maig de 1919.