Just Cabot

Articles publicats per ordre cronològic

Madrid (un dietari), de Josep Pla, article publicat a Mirador l’11 d’abril de 1929.

L’estil, article publicat a Mirador el 30 de maig de 1929.

El que diu el secretari, article publicat a Mirador el 15 de desembre de 1932.

El deure de tots, article publicat a Mirador el 13 d’agost de 1936.