Josep Farran i Mayoral

Articles publicats per ordre cronològic

Consideracions generals a l’entorn del Premi Crexells, article publicat a La Veu de Catalunya el 16 de desembre de 1928.

Un festival de pensament, article publicat a La Veu de Catalunya el 8 de març de 1929.