Josep Carner

Josep Carner

Articles publicats per ordre cronològic

Traspuament de la llum, article publicat a La Veu de Catalunya el 4 de juliol de 1923.

Les deeses proscrites, article publicat a La Veu de Catalunya el 26 de gener de 1927.

Bastir-se un clos, article publicat a La Veu de Catalunya el 18 de setembre de 1928.

El parc despullat, article publicat a La Publicitat el 2 de gener de 1929.