Francesc Trabal

Articles publicats per ordre cronològic

Una conversa amb Joan Miró, article publicat a La Publicitat el 14 de juliol de 1928.

Una conversa amb Robert Gerhard, article publicat a Mirador el 19 de desembre de 1929.