Francesc Trabal

Articles publicats per ordre cronològic

Una conversa amb Joan Miró, article publicat a La Publicitat el 14 de juliol de 1928.