Francesc Domingo

Articles publicats per ordre cronològic

Per què els artistes catalans emigren a París?, article publicat a Mirador el 13 de juny de 1929.