Ferran Soldevila

Articles publicats per ordre cronològic

L’esperit bel·licós, article publicat a Revista de Catalunya l’1 de juliol de 1924.

Catalunya i la mar, article publicat a La Publicitat el 22 de gener de 1929.