Ferran Soldevila

Articles publicats per ordre cronològic

L’epistolari d’En Milà i Fontanals, article publicat a La Publicitat el 21 d’octubre de 1922.

L’esperit bel·licós, article publicat a Revista de Catalunya l’1 de juliol de 1924.

La vida dolorosa de Baudelaire, article publicat a D’ací d’allà el 1r d’abril de 1927.

Frares a Poblet?, article publicat a La Publicitat el 15 de desembre de 1928.

Catalunya i la mar, article publicat a La Publicitat el 22 de gener de 1929.

La defensa de l’idioma, article publicat a La Publicitat el 7 de febrer de 1936.