Cristòfor de Domènec

Articles publicats per ordre cronològic

El diví Plató en català, article publicat a La Veu de Catalunya el 23 de maig de 1924.