Carles Capdevila

Articles publicats per ordre cronològic

Consagració o estímul?, article publicat a La Publicitat el 18 de desembre de 1928.