Joaquim Pena

Pobre Gluck! D’aquesta feta son nom quedarà per sempre més esborrat del cel de la inmortalitat, peró en cambi, en nostre Grrran Teatre del Liceu, diemho clar, en el gran femer de nostra corrompuda societat, hi posarém una lápida conmemorativa que recordi al esdevenir el punt fins ahont pot arribar la estupidesa d’un públich.

Carregant més articles...
No more posts