Francesc Mirabent

Articles publicats per ordre cronològic

L’estètica, disciplina filosòfica, article publicat a Revista de Catalunya l’1 de març de 1931.