Ferran Valls i Taberner

Articles publicats per ordre cronològic

En la diada del llibre, article publicat a La Veu de Catalunya el 23 d’abril de 1932.