Joan Draper

Articles publicats per ordre cronològic

Conversa amb un pollastre, publicat a La Veu de Catalunya el 24 de desembre de 1919.