Articles publicats a la revista Garba

Una visita a l’Oller, article de Josep Morató publicat el 16 de desembre de 1905.