Carles Cardó

Articles publicats per ordre cronològic

La passió de la veritat, article publicat a El Matí el 13 de juny de 1929.

Fi o mitjà?, article publicat a El Matí el 2 de juliol de 1929.