Josep Navarro i Costabella

Articles publicats per ordre cronològic

El pas submarí, article publicat a La Veu de Catalunya el 9 de novembre de 1928.

El blau i el caqui, article publicat a La Veu de Catalunya, el 18 de novembre de 1928.

No podem tenir novel·la?, article publicat a La Veu de Catalunya el 15 de desembre de 1928.

El problema econòmic del novel·lista, article publicat a La Veu de Catalunya el 16 de desembre de 1928.

La diada d’Innocents, article publicat a La Veu de Catalunya el 28 de desembre de 1928.

Conversa amb el professor Joaquim Xirau, article publicat a La Veu de Catalunya el 15 de març de 1929.